OOK voor Jongeren 

 

Wij bieden maatwerk voor jongeren die een hulpvraag hebben. Vaak werken wij voor jongeren die verwezen worden door het Sociaal Team of vanwege wachtlijsten nog niet eerder bij hulpverlening terecht kunnen. 

 

Dankzij subsidie biedt OOK kortdurende, geheel gratis coaching van 6 bijeenkomsten aan kwetsbare jongeren uit de gemeente Vijfheerenlanden. De coaching helpt de jongeren meer inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten en valkuilen. En ze leren hoe ze zelf hun overtuigingen en gedrag in positieve richting kunnen ombuigen. Dit biedt hen meer zelfvertrouwen en handvatten voor zelfredzaamheid en motivatie. Ook jongeren met verslavingsproblematiek die nog aarzelen om hulp te vragen kunnen veel baat hebben bij enkele vrijblijvende gesprekken. OOK staat voor Ontdek en Ontwikkel je Kwaliteiten. Lees meer over OOKcoaching.

 

OOK voor Groepen

Naast de individuele coachingstrajecten bieden wij ook groepstrainingen op het gebied van Versterking van het zelfbeeld en talentontwikkeling. Scholen in het voortgezet onderwijs of MBO kunnen met ons in gesprek gaan over ons aanbod voor groepen leerlingen. 

NIEUW: project BREAK OUT 2.0! 

Met ingang van 2024 hebben wij gemeentelijke subsidie ontvangen voor het project BREAK OUT 2.0, jouw potentie, jouw toekomst! We organiseren groepstrainingen voor jongeren in Leerdam . Jongeren van 13 t/m 18 jaar kunnen zich inschrijven voor een training Kickboksen met groepsgesprekken over jouw persoonlijke groei. De trainingen worden gegeven door trainers van de sportschool Fitcity uit Culemborg. Tijdens de groepsgesprekken bespreken we wat jouw doelen zijn, jouw kwaliteiten maar ook jouw obstakels zodat je daarna makkelijker positieve keuzes voor jezelf kan maken. 

 

Daarnaast zullen wij een training verzorgen voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid waarbij creatieve activiteiten met groepsgesprekken over persoonlijke groei worden aangeboden.   

  Inschrijving kan via deze website of een stuur een mail naar dianne.ookcoaching@gmail.com

  OOK voor Ouders

   

  Voor ouders bieden wij de mogelijkheid van adviesgesprekken ter ondersteuning van de opvoeding en de begeleiding van hun tiener of jong volwassen kind. Met name voor ouders met kinderen met een rugzak is die steun ook vaak gericht op het regelen van bestaande voorzieningen en het zoeken naar passende hulp, opleiding en/of werk.   

   

  Ben je een jongere die wat ondersteuning kan gebruiken of bent u als ouder geïnteresseerd? Heeft u als organisatie belangstelling voor ons aanbod? Neem dan voor meer informatie contact op via het contactformulier of via dianne.ookcoaching@gmail.com