OOK voor Jongeren 

 

Wij bieden maatwerk voor jongeren die een hulpvraag hebben. Vaak werken wij voor jongeren die verwezen worden door het Sociaal Team of vanwege wachtlijsten nog niet eerder bij hulpverlening terecht kunnen. 

 

Dankzij subsidie biedt OOK kortdurende, geheel gratis coaching van 6 bijeenkomsten aan kwetsbare jongeren uit de gemeente Vijfheerenlanden. De coaching helpt de jongeren meer inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten en valkuilen. En ze leren hoe ze zelf hun overtuigingen en gedrag in positieve richting kunnen ombuigen. Dit biedt hen meer zelfvertrouwen en handvatten voor zelfredzaamheid en motivatie. Ook jongeren met verslavingsproblematiek die nog aarzelen om hulp te vragen kunnen veel baat hebben bij enkele vrijblijvende gesprekken. OOK staat voor Ontdek en Ontwikkel je Kwaliteiten. Lees meer over OOKcoaching.

 

OOK voor Groepen

Naast de individuele coachingstrajecten bieden wij ook groepstrainingen op het gebied van Versterking van het zelfbeeld en talentontwikkeling. Scholen in het voortgezet onderwijs of MBO kunnen met ons in gesprek gaan over ons aanbod voor groepen leerlingen. 

 

Ons aanbod bestaat uit:

  • De meidencursus " Versterk Jezelf", geïnspireerd op de theorie " 7 eigenschappen die jou succesvol maken"  van Sean Covey. In 6 bijeenkomsten leren meiden vanaf niveau praktijkonderwijs tm havo/vwo op welke manier je positief met jezelf en anderen kan omgaan, waardoor je een fijner leven kan krijgen. 

 

  • Geweldloze Communicatie: Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met je bewust te zijn van hoe je communiceert. In deze training leren jongeren op een vreedzame wijze te communiceren, eerlijk en duidelijk, zonder kwetsend te zijn, waarbij je voor je belang leert opkomen. Deze cursus kan voor scholen veel opleveren, daarom is de cursus ook op maat gemaakt voor docenten. 

 

OOK voor Ouders

 

In opdracht van welzijnsorganisatie Samen Doen geeft OOK Coaching de training Rust in je Koppie, een training die ouders helpt om om te gaan met stress bij hun kinderen. In 4 bijeenkomsten krijgen ouders tools om de stress te verminderen waardoor het gezin weer beter kan functioneren en de kinderen beter kunnen ontspannen. 

 

Voor ouders bieden wij de opvoedcursus "Omgaan met pubers". Tijdens 6 bijeenkomsten krijgen ouders inzicht over wat er gebeurt met hun kind in de puberteit. Ouders krijgen tools mee om te gebruiken in de opvoeding waardoor tussen de ouder als de puber een beter contact ontstaat.  

‚Äč

Ook voor individuele ouders bieden wij de mogelijkheid van adviesgesprekken ter ondersteuning van de opvoeding en de begeleiding van hun opgroeiende of jong volwassen kind.

 

Ben je een jongere die wat ondersteuning kan gebruiken of bent u als ouder geïnteresseerd? Heeft u als organisatie belangstelling voor ons aanbod? Neem dan voor meer informatie contact op via het contactformulier of via dianne.ookcoaching@gmail.com