Referenties

 

De cursus 'Omgaan met pubers' was voor mij een fijne cursus om te volgen als moeder, maar ook als leerkracht. Hierdoor begrijp ik nu beter hoe het puberbrein werkt en heb ik tools in handen gekregen om goed in contact te blijven met mijn puber. Aan bod kwamen o.a. actief luisteren, gespreksvaardigheden, samen afspraken maken, grenzen stellen. Naast het cursusaanbod was er voldoende ruimte om persoonlijke situaties met elkaar te bespreken. Door deze cursus voel ik me nu minder onzeker en handelingsverlegen bij het begeleiden van mijn puber.

Deelnemende ouder,
tevens leerkracht speciaal onderwijs


Ik sta enorm positief ten aanzien van deze methode vol kracht en creativiteit, vernieuwing en richting oplossin (werk, bezigheid, stage, school)

Beleidsambtenaar jeugd

Gemeente Vijfheerenlanden


Naar aanleiding van de trajectrapportage: Wat een leuke en mooie coaching. Ik zal binnen de school onderzoeken of er deelnemers zijn.

Schoolmaatschappelijk werkster

Praktijkschool, Gorinchem