Wat is OOK?

 

Met een kort en effectief coachingstraject biedt OOK kwetsbare jongeren inzicht in hun eigen kwaliteiten en valkuilen. Ook leren ze hoe ze zelf hun overtuigingen en gedrag in positieve richting kunnen ombuigen. Dit biedt hen meer zelfvertrouwen en handvatten voor zelfredzaamheid en motivatie. OOK staat voor Ontdek en Ontwikkel je Kwaliteiten. 
Daar waar het gaat om studie, werk, vrijetijdsbesteding, sociale contacten én praktische vaardigheden (bijvoorbeeld omgaan met geld) kan 
OOK net dat beetje verschil maken dat voorkomt dat jongeren in deze veeleisende maatschappij tussen wal en schip vallen. De individuele coachingstrajecten van OOK zijn voor elke jongere apart op maat gesneden, vinden plaats in zorgvuldig contact met de school, de uitkeringsinstantie of hulpverleningsinstantie en sluiten qua aanbod aan op hun persoonlijke behoeften. Creatieve activiteiten, sport, cultuur en/of werkervaringsplaatsen worden zo nodig ingezet om het zelfbewustzijn van de jongere te laten groeien. 

 

 

Voor Wie

 

De trajecten van OOK zijn geschikt voor alle jongeren van 12 tot 27 jaar. De gemeente Vijfheerenlanden heeft voor haar jonge inwoners voor 2022 18 trajecten beschikbaar gesteld voor kwetsbare jongeren van praktijkscholen, voortgezet onderwijs en jongeren die op het MBO dreigen vast te lopen.

In 2021/2022 is dankzij een fonds van Fonds21 ook coaching geboden aan jongeren uit de omgeving van de gemeente Vijfheerenlanden. Dit in het kader van het project BREAK OUT gericht op het mentaal welzijn van jongeren tijdens en na de Covid periode. Dit project is inmiddels afgerond. 

 

Schoolverlaters van 18-27 jaar die een plek in de maatschappij moeten zien te veroveren waar ze zich gekend en gewaardeerd voelen kunnen aankloppen bij OOK. Met name voortijdige schoolverlaters kunnen veel baat hebben bij dit traject om hun eigen weg te kiezen en meer bagage te hebben bij een school- of beroepskeuze. “Verdwaalde” jongeren kunnen hun eigen spoor weer terug vinden. 

 

Jongeren met een PGB kunnen de coaching van OOK inzetten voor individuele begeleiding richting zelfstandig wonen of een betere zelfredzaamheid. Gedacht kan worden aan het samen zoeken naar de juiste woonvoorziening, het omgaan met geld en het doen van de administratie, het versterken van het eigen netwerk en het oefenen met sociale vaardigheden.


Via Whats app: Dank je wel voor alles! Ik voel mij een stuk blijer.

Deelneemster na afloop traject

meisje, 15 jaar