Wie zijn Wij?

 

OOK nodigt jongeren en ouders  uit om zich aan te  melden voor een coachingstraject. Daarnaast kunnen (praktijk)scholen, uitkeringsinstanties, jongerenwerk en de sociaal teams  jongeren aandragen die gemotiveerd zijn om in zichzelf te investeren.  

OOwordt georganiseerd door Stichting OOK voor Jou en werkt onder andere in opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden.

De subsidie voor OOK Coaching van de gemeente Vijfheerenlanden valt onder beheer van de Stichting OOK voor Jou, Leerdam. De stichting richt zich op het bevorderen van de maatschappelijke participatie van doelgroepen in een kwetsbare positie.  

 

Drs. Dianne Nicolaï


Dianne Nicolaï is cultureel antropoloog en werkte jarenlang als begeleider van vluchtelingen en  inburgeraars. Zij biedt sinds 2008 als zelfstandige individuele begeleiding en coaching aan onder andere jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/ of gedragsproblematiek. Daarnaast werkte zij als re-integratie specialist bij diverse organisaties en als adviseur participatie bij Stichting Samen Doen voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds 2014 werkt zij als jongerencoach bij OOK Coaching. Tevens is zij trainer en coach bij het jongeren talentprogramma MDT BAAS van de gemeente Vijfheerenlanden. 

 

Drs. Beatrijs Schweitzer


Beatrijs Schweitzer is kunsthistorica en docent in de beeldende vakken. Zij heeft een ruime onderwijservaring met uiteenlopende doelgroepen. Tevens heeft zij een erkende (NOBCO  gecertificeerde) coachopleiding afgerond waarbij zij zich onderscheidt door ook creatieve activiteiten in te zetten als middel om met individuele dilemma’s en ontwikkelingsvragen aan de slag te gaan.

Sinds 2014 werkt zij als jongerencoach bij OOK Coaching. 


Naar aanleiding van de trajectrapportage: Wat een leuke en mooie coaching. Ik zal binnen de school onderzoeken of er deelnemers zijn.

Schoolmaatschappelijk werkster

Praktijkschool, Gorinchem